Tin cậy

StbEmu (Pro)

mr-robot
32.82MB
Tải về
Tải về 50k - 250k
Phiên bản 1.1.3.1 8 tháng trước

Mô tả của StbEmu (Pro)

StbEmu

wiki: http://wiki.stbemu.com

Keep in mind that this app is configured for a demo IPTV portal for testing purposes. If you want to use the app you have to configure the app for your IPTV provider.

The app doesn't support m3u (or any others) playlists.

============

NOTE: This app is designed to be used by experienced users. To work correctly it must be configured first and if you've never configured IPTV boxes it may be difficult for you to configuring it. Keep in mind, that this app contains a lot of settings that has to be configured before it may be used by a user(read wiki first). If you do something wrong you may make the app unable to work.

StbEmu

wiki: http://wiki.stbemu.com

Hãy nhớ rằng ứng dụng này được cấu hình cho một cổng thông tin giới thiệu IPTV cho mục đích thử nghiệm. Nếu bạn muốn sử dụng các ứng dụng của bạn phải cấu hình các ứng dụng cho nhà cung cấp IPTV của bạn.

Các ứng dụng không hỗ trợ m3u (hoặc bất kỳ người khác) danh sách nhạc.

============

Chú ý: Ứng dụng này được thiết kế để được sử dụng bởi người dùng có kinh nghiệm. Để làm việc một cách chính xác nó phải được cấu hình đầu tiên và nếu bạn đã không bao giờ được cấu hình hộp IPTV nó có thể khó khăn để bạn có thể cấu hình nó. Hãy nhớ, rằng ứng dụng này có chứa rất nhiều các thiết lập mà đã được cấu hình trước khi nó có thể được sử dụng bởi một người dùng (đọc wiki đầu tiên). Nếu bạn làm điều gì đó sai, bạn có thể làm cho các ứng dụng không thể làm việc.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho StbEmu (Pro)

4.62
13
5
10
4
1
3
2
2
0
1
0

Đánh giá StbEmu (Pro)

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên StbEmu (Pro), hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng mr robot
Cửa hàng mr-robot 6.47k 1.5M

Thông tin APK về StbEmu (Pro)

Phiên bản APK 1.1.3.1
Khả năng tương thích Android 4.2.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên Maxim Vasilchuk


Tải về StbEmu (Pro) APK
Tải về